Wat is Tantra?

Tantra is een duizenden jaren oude spirituele leer uit India. In het Westen ligt de nadruk (te) vaak met name op het seksuele aspect van Tantra. De Kama Sutra, bijvoorbeeld, is bij velen inmiddels bekend. Maar Tantra is zoveel meer dan een verzameling posities voor het liefdesspel.

Feitelijk gaat de Tantrische levensfilosofie over bewust aanwezig zijn. Dat wil zeggen: vanuit acceptatie van de huidige situatie het leven omarmen, waarna transformatie kan plaatsvinden. Deze transformatie kan op alle gebieden van ons leven plaatsvinden, dus ook in onze seksuele gewaarwording.

In de Tantra visie kan seks zo verworden tot een totaal nieuwe ervaring die ons kan voeden en een spirituele dimensie kan openen. Niet door lichamelijke genoegens te onderdrukken, maar door erin aanwezig te zijn en ze volledig te aanvaarden. Hierdoor kan de behoefte om iets te moeten presteren verdwijnen en kunnen we daadwerkelijk leren ontspannen. Alleen of met een partner. Van doen naar zijn, van inspanning naar overgave, van daadgerichtheid naar contactgerichtheid.
We kunnen leren genieten van ons verlangen, zonder dat we er iets mee hoeven te doen. Oftewel: Lust in Rust.

Tantra is geen religie en heeft veel raakvlakken met de denkbeelden uit het Boeddhisme, hetgeen evenmin een religie is. Tantra is een Way of Life. En het vraagt van ons een levenshouding die uitgaat van verbondenheid, niet van afgescheidenheid.
Eveneens is belangrijk dat we bereid zijn te reflecteren op ons eigen gedrag en niet een ander als "schuldige" aan te wijzen voor een gemis, bijvoorbeeld op seksueel gebied. Maar al te vaak "gebruiken" we elkaar om onze behoeften te bevredigen. De ander is er echter niet om ons te behagen en voor ons te zorgen. Volgens de Tantra leer is het doel van de menselijke relaties in verbondenheid met de ander te leren leven en liefhebben. En daarbij de volle verantwoording te nemen voor onze eigen wensen en verlangens. Dit geldt niet alleen voor hoe we omgaan met seksualiteit in onze intieme relaties maar voor alle relaties die we aangaan.
Door zo met onszelf en met elkaar om te gaan, verschuift de focus van de behoefte om te krijgen naar het verlangen om te delen.


Praktijk De Lotus Bloem - Adriënne Acke
Stortemelk 155 - 2401 BX Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-410059 / 06-42250219